-


-


-


-
حجاب زن ها و دختر ها به خودشون ربط داره
نمیخوام بگم به ما پسرا هیچ ربطی نداره
نه به ما هم ربط داره
ولی نه اونقدر که بخوایم اجبارشون کنیم
باهاش آروم حرف بزنیم و توضیح بدیم که حجاب داشته باشی اینطوریه و نداشته باشی اینجوریه

خودمون وقتی مدرسه بودیم بهمون گیر میدادن آستین کوتاه نپوشین
یا میگفتن موهاتونو فلان مدل نگیرید
چقدر عصبی میشیدیم
چقدر به مملکتو و نظامو و خدا و ناظم و هرکی که به ذهنمون میرسید فحش میدادیم

حالا زن و دختر ها
اینا از وقتی که به 9سالگی میرسن بهشون میگن چی بپوشید
به نظرتون چه حالی دارن
ما برای لباس آستین کوتاه و مدل مو این همه عصبی میشدیم
حالا فکر کن دخترها و زن ها چه حسی دارن

و هیچ وقت یادمون نره
زنان بی حجاب و با حجاب با هم انقلاب کردن

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1393/03/13/139303131032261092900264.jpg

http://bahejab.com/wp-content/uploads/2015/02/4.jpg


--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEEP
CALM
دایایی در بن بست-
اومدن هیچکس تو زندگیت
بی حکمت نیست...

یا میشه فرد زندگیت ...

یا میشه درس زندگیت...--
منبع : Parsunit.com/social/Arshiiiiiiida
-
مگر عشق چیزی جز نیاز است....
نیاز به نفس هایی, که نفست با آن گرم باشد,
دست هایی که بی دغدغه محکم بگیریشان و
تمام آرامش دنیا به تو هدیه دهد.
نیاز به حضوری که تمام حضورت شود...
نیاز به ظهوری که تمام دنیایت شود..
صادقانه میگویم: حضورت دیگر جوابگو نیست..
"ظهور کن"
مشاهده پست‌های بیشتر